КАКВИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА СА НЕОБХОДИМИ В СТРАНА ОТ ЕС

В подготовка на документацията за лица заминаващи на работа в чужда страна от ЕС, съществуват редица деликатни моменти, които трябва да бъдат съобразени. Сред по-важните моменти, избрахме да се спрем на:

1. Изключения при изисквания за работа – на лицата, които попадат в тази категория им е нужно да кандидатстват. Така те получават син картон, сертификат, с който могат да работят без ограничения. И както винаги съществуват изключения, то те тук важат за:

– получилите разрешение за престои в страната преди период от 31 декември 2006 г.;

– тези, които са работили законно и с разрешение;
– тези, които предоставят услуги за Обединеното кралство в лицето на Европейското икономическо пространство, който им е работодател в случая;

– членове на семейства с дипломати, работещи с договорно право граждани от България, граждани на Британия или други от ЕС;

– лицата, пребиваващите в качество на висококвалифицирани специалисти.

2. Права и задължения на българските граждани по време на пребиваването им в Обединеното Кралство се свеждат до свободно пребиваване във всяка държава-членка на ЕС, включително Великобритания, за период 3 месеца. Когато изтече този период, лицата са длъжни да се регистрират като възнамеряващи да се настанят трайно, с цел обучение, работа или поради други причини.

3. При дългосрочно пребиваване на граждани от Европа във Великобритания е регламентирано това с наредба. Тя от своя страна се прилага към разпоредбите й се съобразява със спецификата от договорното право. Като задължително условие, което Великобритания поставя за чужденците е финансова стабилност, с която да се докаже, че пребиваващите не възнамеряват да се възползват от социалното подпомагане.

4. Статут и права при дългосрочно пребиваване биват определяни с регистрационни удостоверение, познати като жълта и синя карта. Последните се издават от страната на Обединено Кралство Великобритания.