Какви парични обезщетения получават българите в чужбина

Все повече нараства интересът около въпроси свързани с обезщетенията за българи работещи в чужда държава. В изминалите няколко години и притока от български граждани, млади хора на работа и студенти във Великобритания нарасна. Сред водещите теми в различни ситуации всяка страна определя размера на заплащането. Ето и една част от общите изисквания:

1.            Право за парична помощ на инвалидност получават хора на възраст между 16-64 г., със степен на инвалидност и оценка на загуба на трудоспособност, както и представяне на документ за постоянно пребиваване в Кралство Великобритания. В споменават оценка се включват и заболявания или увреждания за период от минимален срок 6 месеца. Идеята е ясно разграничение на трайна от временна неработоспособност. Като втората се приема за болест и най-често трае до шест месеца. За трайна неработоспособност се смята увреждане, при което възможността на пълен работен ден и полагане на труд е загубена или е под въпрос за неопределен период. Такава води до трайната нетрудоспособност, а често и до инвалидизиране на човека.

Продължете да четете Какви парични обезщетения получават българите в чужбина

Какви документи за работа са необходими в страна от ЕС

В подготовка на документацията за лица заминаващи на работа в чужда страна от ЕС, съществуват редица деликатни моменти, които трябва да бъдат съобразени. Сред по-важните моменти, избрахме да се спрем на:

1.            Изключения при изисквания за работа – на лицата, които попадат в тази категория им е нужно да кандидатстват. Така те получават син картон, сертификат, с който могат да работят без ограничения. И както винаги съществуват изключения, то те тук важат за:

–              получилите разрешение за престои в страната преди период от 31 декември 2006 г.;

–              тези, които са работили законно и с разрешение;

Продължете да четете Какви документи за работа са необходими в страна от ЕС